Tarihçe

Çocuk Genetik Hastalıkları

Tarihçe

 

Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de klinik genetik ve dismorfoloji ile uğraşan üniteler çocuk hekimleri tarafından çocuk klinikleri içinde kurulmuş ve geliştirilmiştir. Ülkemizde bugünkü anlamda çalışan ilk genetik üniteleri 1964 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Prof.Dr.Burhan Say, 1968 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Prof.Dr.Oğuz Aksu ve 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Prof.Dr.Asım Cenani tarafından kurulmuştur. Pediatri dışında kurulan ilk bölüm 1966 yılında Prof.Dr.Bekir Sıtkı Şaylı tarafından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde ayrı bir bölüm olarak kurulan bölümdür. Bütün dünyadaki benzerleri gibi, bu bölümlerin ilgi alanları konjenital malformasyonlar, kromozom hastalıkları ve o yıllarda bilinen bazı tek gen hastalıklarıdır.

Genetikte uzmanlaşma 1972 yılında iki yıllık “Tıbbi Genetik” uzmanlığının kabulü ile başlamıştır. Ancak genetik bilimindeki hızlı gelişmelere paralel olarak, uygun eğitim için bu sürenin yetmeyeceği düşünülerek 2003 yılında tıbbi genetik, dahili tıp bilimleri içinde 4 yıllık bir uzmanlık dalı haline getirilmiştir.

Tıbbi genetik bilim dalları başlangıçtaki organizasyona paralel olarak önceleri, çoğunlukla genetik ile ilgilenen çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalları içinde (Hacettepe, Çapa, Cerrahpaşa, Ege tıp fakültelerinde) kurulmuş ve bu iki grup birlikte çalışmışlardır. Ancak çocuk genetik hastalıkları ile uğraşan hekimler, bu konuda bir uzmanlık alanı olmadığından ihtiyaç ve isteklere rağmen pediatri anabilim dallarından yeterli kadro alamamışlar, gelişmeleri çok zor ve yavaş olmuştur. Bu konudaki ihtiyacın ısrarla dile getirilmesi sonucu 18 Temmuz 2009 tarihinde yayınlanan ve uzmanlık dallarını yeniden düzenleyen yönetmelikle “Çocuk Genetik Hastalıkları” çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalının bir yan dalı olarak kabul edilmiştir.

Bu gelişmeyi takiben 21 Kasım 2011 tarihinde de “Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği” kurulmuştur.

Bu gelişmelerden sonra çocuk genetik hastalıkları ile uğraşan çocuk hekimlerinin sayısı artmış ve yetişen uzmanlar ülke çapında görev almaya başlamışlardır. Bir örnek vermek gerekirse derneğin kurulduğu yıl üye sayısı 15 iken, 2019 yılında bu sayı 36’ya ulaşmıştır.

Yukarıda belirtildiği gibi genetikte ilk uzmanlık alanı “Tıbbi Genetik” olduğu için “Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği” kuruluncaya kadar geçen sürede aktiviteler “Tıbbi Genetik Derneği” çatısı altında yapıldı. Bu sürede yapılan aktivitelerden bazılarını gelişmenin ve yapılan çalışmaların anlaşılabilmesi bakımından belirtmek uygun olacaktır.

“Tıbbi Genetik Derneği” Mart 1993 tarihinde Prof.Dr.Ergül Tunçbilek*, Prof.Dr.Sevim Balcı*, Prof.Dr.Memnune Yüksel Apak*, Prof.Dr.Bekir Sıtkı Şaylı, Prof.Dr.Işık Bökesoy, Prof.Dr.Güven Lüleci ve Prof.Dr.Nurettin Başaran tarafından kuruldu. Dernek ilk genel kurulunu 14 Mayıs 1993 tarihinde 23 üye ile yapmış ve E.Tunçbilek*, S.Balcı*, I.Bökesoy, N.Başaran ve Ş.Ayter yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir. Denetim kurulu üyeliklerine de C.Özkınay*, M.Y.Apak* ve B.S.Şaylı seçilmişlerdir. Yönetim kurulu ilk toplantısında E.Tunçbilek*’i başkan olarak seçmiştir.

Derneğin 2. olağan genel kurulu 31.7.1995 tarihinde 85 üye ile toplanmış ve yönetim kurulu üyeliklerine E.Tunçbilek*, A.Cenani*, I.Bökesoy, N.Başaran ve Ş.Ayter; denetim kurulu üyeliklerine de K.Boduroğlu*,D.Aktaş ve A.Tükün seçilmiştir. Yönetim kurulu ilk toplantısında dernek başkanlığına ikinci defa Prof.Dr.E.Tunçbilek*’i seçmiştir.

Derneğin 3. olağan genel kurulu 19.9.1997 tarihinde 140 üye ile yapılmıştır. Bu toplantıda E.Tunçbilek*, M.Y.Apak*, N.Başaran, S.Başaran ve S.Hacıhanefioğlu yönetim kurulu üyeliklerine; G.Kılıç, T.Tikel ve Ş.Palandüz* denetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir. Yönetim kurulu dernek başkanlığına M.Y.Apak*’ı seçmiştir.

Not: * işaretli isimler çocuk hekimleridir.

 

Balkan Genetik Toplantıları

Prof.Dr.Ergül Tunçbilek ve Prof.Dr.Şükriye Ayter “Tıbbi Genetik Derneği”ni temsilen 31 Ağustos-3 Eylül 1994 tarihinde Atina’da yapılan “1st Balkan Meeting on Human Genetics” toplantısına katılmışlardır. Bu toplantıda Balkan ülkelerinde klinik genetik çalışmalar başlıklı çalıştayda Prof.Dr.Ergül Tunçbilek bu konuda ülkemizdeki durumu anlatmıştır. Balkan ülkelerinde prenatal tanı çalışmaları konulu çalıştayda Prof.Dr.Şükriye Ayter bir sunum yapmıştır. Aynı toplantıda “Kromozom Hastalıklarının Prenatal Tanısı” başlıklı ve Prof.Dr.N.Başaran tarafından hazırlanan bildiri kendisi toplantıya katılamadığı için Prof.Dr.E.Tunçbilek* tarafından sunulmuştur.

Birinci Balkan Genetiği Toplantısında yapılan kulis çalışmaları sonrası yapılan oylamada ikinci toplantının Türkiye’de yapılması kabul edilmiştir.

“2nd Balkan Meeting on Human Genetics” 24-27 Eylül 1996 tarihleri arasında İstanbul’da Harbiye Askeri Müzesinde toplanmıştır. Cumhurbaşkanı Sayın S.Demirel’in himayelerinde Harbiye Askeri Müzesi’nde toplanan kongrenin başkanı Prof.Dr.E.Tunçbilek*, kongre sekreteri Prof.Dr.Ş.Ayter idi. Ülkemizden 200, yurtdışından 50 misafirin katılımı ile gerçekleşen toplantıya ABD, Kanada, Fransa, Belçika, Norveç, Rusya, Romanya, Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, Slovenya, Sırbistan, Arnavutluk, Litvanya, Moldova, Macaristan ve Çek Cumhuriyetinden katılan misafirler toplantının sonunda hem toplantının akademik düzeyinden hem de İstanbul’da gösterilen misafirperverlikten çok memnun olduklarını defalarca ifade etmişlerdir.

 

Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği

Çocuk Genetik Hastalıklarının Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalının bir yan dalı olarak kabul edilmesinden sonra 21 Kasım 2011 tarihinde “Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği” kurulmuştur. Derneğin ilk genel kurulunda Prof.Dr. Ergül Tunçbilek,  Prof.Dr. C.Özkınay, Prof.Dr. B.Tüysüz, Prof.Dr. D.Erçal ve Prof.Dr. Ö.Çoğulu yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişler ve üyelerin oyları ile Prof.Dr. E.Tunçbilek dernek başkanlığına getirilmiştir. Denetim Kurulu üyeliklerine de Prof.Dr. Fatih Süheyl Ezgü, Doç.Dr. Yasemin Alanay ve Doç.Dr. Ercan Mıhçı  seçilmişlerdir. seçilmiştir.

İlk yönetim kurulu toplantısında bir onur kurulu oluşturulmasına karar verilmiş ve Prof.Dr. B.Say, Prof.Dr. A.Cenani, Prof.Dr. S.Balcı, Prof.Dr. M.Y.Apak ve Prof.Dr. Ş.Taçoy’dan oluşan bir onur kurulu saptanmıştır.

Dernek 2. genel kurulunu 14 Kasım 2014 tarihinde yapmış ve yönetim kurulu üyeliklerine Prof.Dr. E.Tunçbilek,  Prof.Dr. C.Özkınay, Prof.Dr. B.Tüysüz, Prof.Dr. Koray Boduroğlu ve Prof.Dr. Özlem Giray Bozkaya, denetim kurulu üyeliklerine de Prof.Dr. Fatih Süheyl Ezgü, Doç.Dr. Yasemin Alanay ve Doç.Dr. Ercan Mıhçı seçilmişlerdir. Prof.Dr. E.Tunçbilek yönetim kurulu tarafından 2.kez başkanlığa getirilmiştir.

Dernek 3. genel kurulunu 07 Kasım 2016 tarihinde yapmış ve yönetim kurulu üyeliklerine, Prof.Dr.E.Tunçbilek, Prof.Dr. Beyhan Tüysüz, Prof. Dr. Derya Erçal, Prof.Dr. Koray Boduroğlu ve Prof.Dr. Özlem Giray Bozkaya, denetim kurulu üyeliklerine Prof.Dr. Yasemin Alanay, Prof.Dr. Fatih Süheyl Ezgü ve Prof.Dr. Ercan Mıhçı seçilmişlerdir. Prof.Dr. E.Tunçbilek yönetim kurulu üyeleri tarafından başkanlığa seçilmiştir.

Dernek 4. genel kurulunu 19 Ekim 2018 tarihinde yapmış ve yönetim kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Derya Erçal, Prof.Dr. Koray Boduroğlu,  Prof.Dr. Fatih Süheyl Ezgü, Prof.Dr. Ö.Çoğulu ve Prof.Dr. Ercan Mıhçı; denetim kurulu üyeliklerine Prof.Dr. Ergül Tunçbilek, Prof.Dr. Yasemin Alanay ve Prof.Dr. Eda Utine seçilmişlerdir.

Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği kuruluşunu takiben, iki yılda bir ulusal toplantılar organize etmek kararı almıştır. İlk toplantı 26-27 Eylül 2013 tarihinde İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenmiştir. “1.Ulusal Çocuk Genetik Sempozyumu”nun eşbaşkanlığını Prof.Dr.Derya Erçal ve Prof.Dr.Beyhan Tüysüz birlikte yapmışlardır.

“2.Ulusal Çocuk Genetik Sempozyumu” 22-24 Ekim 2015 tarihinde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde Prof.Dr.Gönül Oğur’un başkanlığında düzenlenmiştir.

“3. Ulusal Çocuk Genetik Sempozyumu” 11-14 Ekim 2017 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Prof.Dr.Ercan Mıhçı başkanlığında düzenlenmiştir.

Dördüncü toplantı kongre adı altında (4. Ulusal Çocuk Genetik Kongresi) 25-27 Eylül 2019 tarihinde Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Prof.Dr. Koray Boduroğlu başkanlığında düzenlenmiştir.

Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği birinci basamakta çalışan hekimlerimize, çok hızlı gelişen ve pek çok konuda uygulamada değişiklikler yapılmasına neden olan bilgiler üretilen genetik bilimindeki gelişmeleri aktarmak, bu bilgilerin onların hasta bakım hizmetlerine nasıl yansıyacağını tartışmak ve bazı klasik genetik bilgileri güncellemek amacı ile çeşitli illerde bir günlük toplantılar düzenlemektedir. İldeki tıp fakültesi ve il sağlık müdürlüğünün destekleri ile yapılan bu toplantılar gün sonunda verilen anketlerle katılımcılar tarafından değerlendirilmektedir. Anket sonuçlarına göre katılımcılar toplantının bir ihtiyacı giderdiğini belirterek memnuniyetlerini dile getirmektedirler.

Bu toplantılar aşağıda sıralanmıştır.

  1. Çukurova-Adana Toplantısı         20 Kasım 2014
  2. Edirne Toplantısı                          23 Mayıs 2015
  3. Isparta Toplantısı                         29 Nisan 2016
  4. Muğla Toplantısı                          07 Kasım 2016
  5. Balıkesir Toplantısı                      08 Mayıs 2017
  6. Gaziantep-Sanko Toplantısı         19 Ekim 2018
  7. Hatay Toplantısı                           08 Nisan 2019

 

 

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.